Dzieci z problemem

fundacja dla dzieci

Zakażenie wirusem HIV u małego dziecka może być szczególnie poważne, ponieważ układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały, a jego pełne ukształtowanie zajmuje kilka lat. W rezultacie u dzieci w wieku poniżej 5 lat mechanizmy obronne przeciwko wirusowi są bardzo słabe, co w konsekwencji stwarza ryzyko rozwoju AIDS w przypadku braku leczenia. Problem ten jest jeszcze bardziej istotny w krajach rozwijających się, w obliczu nieodpowiedniego żywienia i ograniczonej dostępności placówek klinicznych i leków antyretrowirusowych.

Najnowsze wytyczne WHO zalecają natychmiastowe rozpoczęcie terapii przeciwretrowirusowej u dzieci urodzonych przez matki zakażone wirusem HIV lub zaraz po zdiagnozowaniu zakażenia, niezależnie od jego stadium. zakażenia i liczby krążących limfocytów CD4. Podobnie, jeśli infekcja zostanie zdiagnozowana w okresie dojrzewania, należy jak najszybciej rozpocząć leczenie. Do pomocy w leczeniu często powoływana jest fundacja Dzieci z AIDS objęte są wspomaganiem przez organizacje do tego powołane, głównie na etapie leczenia, ale nie tylko.

Leczenie wspomaga fundacja. Dzieci z AIDS objęte ochroną

Wybór leków i ich dawkowanie są oczywiście powiązane z wiekiem, masą ciała i możliwością występowania współistniejących schorzeń. Podobnie jak u dorosłych, należy monitorować poziom wiremii w osoczu, stan immunologiczny i możliwe działania niepożądane leków. Nawet jeśli dzieci powyżej 5. roku życia mają już rozwinięty układ odpornościowy, infekcję należy leczyć ze szczególną ostrożnością i wrażliwością, biorąc pod uwagę konsekwencje związane z życiem rodzinnym, uczęszczaniem do szkoły, kontaktami towarzyskimi i aktywnością sportową. W przypadku wszystkich dzieci i młodzieży ważne jest, aby leczenie infekcji odbywało się przy aktywnym udziale rodziców i wsparciu profesjonalnych psychologów dziecięcych i szkolnych. Rodzice musza jednak wiedzieć, jak wprowadzać dziecko z AIDS w życie. Do tego celu powoływana jest np. fundacja. Dzieci z HIV objęte pomocą fundacji zaczynają funkcjonować w normalnym życiu, chodzić do szkoły, uprawiać sporty. Pomoc psychologiczną także oferuje specjalistyczna fundacja. Dzieci i ich rodziny często musza być poddane opiece psychologicznej, bo AIDS w rodzinie często jest traumą.

Gdzie leczyć dzieci z HIV?

Do leczenia dzieci z HIV wyznaczone są placówki pediatryczne, które zdobyły konkretne doświadczenie w leczeniu zakażenia wirusem HIV u dzieci, tworząc aktywną sieć z rodziną i placówkami szkolnymi, przy zaangażowaniu personelu odpowiednio przeszkolonego w zakresie interakcji z małymi pacjentami i ich rodzicami. Gdzie ich szukać też pomoże powołana do tego celu fundacja dla dzieci i ich rodzin, które kierowane są przez nią do odpowiednich placówek leczniczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj